Verslag Expertmeeting: Segregatie in het onderwijs

Op 20 april 2021 organiseerden we een bijeenkomst om met elkaar in gesprek te gaan over segregatie in het onderwijs. Zo'n 30 beleidsambtenaren die actief zijn op dit thema kwamen samen en deelden hun ervaringen. In de bijeenkomst zijn inzichten en handvatten gegeven voor de ontwikkeling van beleid om segregatie tegen te gaan en gelijke kansen voor ieder kind te bevorderen. Ook richtte de bijeenkomst zich op het vergroten van de bewustwording in ‘wat werkt’ in het (voor)schoolse veld en gemeentelijk beleid om segregatie tegen te gaan.

Uit een inventarisatie bleek dat het uitgangspunt en de vragen van de deelnemende gemeenten heel divers waren. De volgende aspecten kwamen naar voren:

  • Er was veelal nog geen concreet beleid geschreven voor het tegengaan van segregatie. Ze waren wel aan het nadenken over hoe dit kan worden vormgegeven en daarom op zoek naar inspirerende voorbeelden van andere gemeenten.
  • Gemeenten vroegen zich af hoe zij de doelgroep (scholen, kinderopvang) kunnen bereiken en hoe dit als gezamenlijke opdracht kan worden opgepakt.
  • Verschillende (kleine) gemeenten vroegen zich af in hoeverre segregatie een rol speelt binnen hun gemeente en hoe dit te herkennen en/of te meten is.

Tijdens de bijeenkomst is op deze punten antwoord gegeven aan de hand van verschillende onderwerpen: bonding & bridging, de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie, een vertaalslag naar de praktijk en kennisuitbreiding vanuit de wetenschap. Het is belangrijk om vooral te kijken naar het bevorderen van diversiteit in plaats van te focussen op het tegengaan van segregatie. Delen