Overzicht: Achterstandsscores per school (2024)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt binnen het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs gebruik van een (hernieuwde) onderwijsachterstandenindicator. Deze is ontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ministerie van OCW gebruikt de scores als basis voor het toekennen van extra bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid. De achterstandsscores per basisschoolvestiging worden door het CBS gepubliceerd en zijn daarmee gemakkelijk terug te vinden. 

Bekijk de achterstandsscores per school (2024)

In 2018 heeft het ministerie van OCW het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs (po) en het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid herzien. Ze gebruiken daarvoor de onderwijsachterstandenindicator die het CBS eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. Met deze indicator berekent het CBS voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar en alle basisschoolleerlingen een onderwijsscore. De onderwijsscores van basisschoolleerlingen kunnen worden omgerekend naar een achterstandsscore per basisschoolvestiging. De achterstandsscores geven de verwachte onderwijsachterstanden op scholen aan. Aan de hand van deze scores verdeelt het ministerie van OCW het onderwijsachterstandenbudget over de scholen.

Er wordt sinds 2018 met het huidige systeem gewerkt. In 2022 is de onderwijsachterstandenindicator herijkt, om nieuwe inzichten en ontwikkelingen - zoals veranderingen in de samenstelling van de populatie -  mee te kunnen nemen. De achterstandsscores per basisschoolvestiging worden door het CBS gepubliceerd en zijn vrij toegankelijk. Delen