Verslag Fieldlab: Samenwerken aan het NP Onderwijs

"Door de verlenging van de besteding van de NP O-middelen kunnen gemeenten van impuls naar beleid; er kan worden verduurzaamd en geïntegreerd." Zo luidt de conclusie van het fieldlab over samenwerking binnen gemeenten bij de uitvoering van het NP Onderwijs. In dit fieldlab gingen Heleen Versteegen (Sardes) en Anja de Rooij (CED-groep) namens het GOAB-consortium in gesprek met vijf gemeenten over de wijze waarop zij gezamenlijke vraagstukken omzetten naar een concreet NP Onderwijs programma.

Zowel scholen als gemeenten ontvangen budget van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit stelt gemeenten voor belangrijke, maar soms ook complexe keuzes die met allerlei partijen gemaakt en uitgevoerd moeten worden. In dit fieldlab gingen Heleen Versteegen (Sardes) en Anja de Rooij (CED-groep) namens het GOAB-consortium in gesprek met vijf gemeenten over de wijze waarop zij gezamenlijke vraagstukken omzetten naar een concreet NP Onderwijs programma.

De gemeenten Assen, Brunssum, Stichtse Vecht, Midden-Groningen en Weert waren bij het gesprek aanwezig. Waar het vorige fieldlab meer inging op wat gemeenten en hun samenwerkingspartners doen (meestal aansluiten bij bestaand beleid, maar soms ook experimenteren en vernieuwen), lag de focus deze keer vooral op hoe zij dat met elkaar doen. Hoe verbindt je de juiste partijen aan elkaar? Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op? En op welke manier kunnen we een samenwerking duurzaam opzetten? Hierover hebben de gemeenten met elkaar gesproken, waarbij er bij elke gemeente een parel en een puzzel is benoemd. 

Hierna was het woord aan Martijn van Wietmarschen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Zij hebben een stappenplan voor het NP Onderwijs ontwikkeld om meer overzicht te verkrijgen in het aanbod aan steunpakketten vanuit de verschillende ministeries. Hij bespreekt het stappenplan, wat vooral moet dienen als kennisbundeling, en niet zozeer als rigide plan. In het plan wordt in het bijzonder stil gestaan bij participatie van de doelgroep: hoe pak je dit aan en wat zijn successen en valkuilen?

Meer lezen? Een samenvatting van de verhalen kun je hieronder downloaden. Delen