Verslag: Bijeenkomsten Nationaal Programma Onderwijs

Op 27 en 28 juni 2022 vonden er drie kenniskringbijeenkomsten plaats waarbij werd ingegaan op het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Gemeenten konden kiezen bij welke bijeenkomst ze aansloten om het het te hebben over het NPO, gelijke kansen en om hierover ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor het delen van relevant nieuws omtrent GOAB en het NPOnderwijs, zoals de verlengde bestedingstermijn van de NPO middelen (tot 31 juli 2025). Ook is er gesproken over de voortgangsrapportage funderend onderwijs waarin de implementatie en resultaten worden bijgehouden. Er zijn verschillende ondersteunings- en kennisplatforms beschikbaar waar het onderwijs en gemeenten terecht kunnen, zoals de Helpdesk van nponderwijs.nl, de NPO kenniscommunity, de website van www.onderwijskennis.nl en thema communities van de Gelijke Kansen Alliantie.

Hierna werd er ingegaan op de vraag hoe NPO kan bijdragen aan duurzame inzet rondom het versterken van gelijke kansen. Johanna Sellis, regiocoördinator van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), sloot aan om dit onderwerp te bespreken. Nadat er werd ingegaan op de rol van de GKA en het begrip gelijke kansen, is er gekeken naar mogelijkheden om een duurzame aanpak van het NPO te realiseren. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het Stappenplan van het Nederlands Jeugdinstituut.

Wil je meer weten van de kenniskringen of heb je hier een vraag over? Neem dan contact op met de kenniskringleider van jouw regio of bekijk de kenniskringpaginaDelen