Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de start van het programma 'School & Omgeving' voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving.

De kamerbrief downloaden?Delen