Op koers met NP Onderwijs

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het NP Onderwijs door te zorgen voor een samenspel tussen de verschillende uitvoerende partijen. Veel gemeenten vragen zich af hoe zij dit het beste kunnen doen. Daarom schreef het GOAB-ondersteuningstraject deze handreiking voor gemeenten over hun rol in het NP Onderwijs. 

In het voorjaar van 2021 heeft het Ministerie van OCW het Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd. Het geld uit het programma kan (als dat nodig is) nog steeds worden ingezet in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Het doel is met name om de opgelopen leervertragingen als gevolg van de coronapandemie terug te dringen. Om dat voor elkaar te krijgen, krijgt het onderwijs tijdelijk veel extra middelen. Ook gemeenten hebben hierbij een rol toebedeeld gekregen en een tijdelijke extra geldstroom.

Gevolgen corona

Afgelopen jaren is er in de gemeenten gewerkt aan de uitrol van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, vooral gericht op de voorschoolse educatie. Door de coronacrisis hebben gemeenten daarnaast de opdracht om met de scholen en andere partners de vertragingen bij kinderen en jongeren als gevolg van de corona lockdowns terug te brengen. Dat is niet hetzelfde als onderwijsachterstandenbeleid, maar heeft er wel mee te maken. Ook kunnen bestaande OAB-interventies benut worden voor het terugbrengen van leerachterstanden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de menukaart met effectieve interventies, die het ministerie van OCW samen heeft gesteld.

Schakel

Gemeenten kunnen de schakel zijn tussen de verschillende uitvoerende partijen. De handreiking biedt handvatten en inspiratie voor de invulling die gemeenten aan hun rol kunnen geven. Er wordt ingegaan op de verwachtingen die het Rijk van de gemeenten heeft, hoe gemeenten deze verwachtingen kunnen waarmaken en welke middelen en verantwoording hierbij van toepassing zijn. De gemeenten hebben hun plannen in het kader van NP Onderwijs inmiddels grotendeels afgerond. De laatste activiteiten kunnen in schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 nog worden uitgevoerd en bekostigd.  

Evalueren en terugkijken

De tijd van evalueren en terugkijken is aangebroken. Als gemeente kun je daar, als belangrijke schakel tussen de uitvoerende organisaties, de regie oppakken door gezamenlijk te onderzoeken welke inteventies succesvol zijn geweest en welke minder goed zijn uitgepakt. Ook is het goed om te kijken welke activiteiten dermate effectief en waardevol zijn gebleken om te behouden. Vervolgens kan het gesprek gaan over hoe dit gefinancierd kan worden en uit welke middelen.


Downloads


Delen