Handreiking: Inzet pbm'er voorschoolse educatie

Vanaf januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie te zetten. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers. Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering hiervan, schreef het GOAB-consortium deze handreiking.

De handreiking 'Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor nog betere voorschoolse educatie' biedt handvatten om in gesprek te gaan met de opvangorganisaties. Als dit soort gesprekken tijdig plaatsvinden, is er voldoende tijd om juiste keuzes te maken. Denk hierbij aan keuzes omtrent de begroting, kwaliteitszorg, doorgaande lijn, maar ook het opstellen van een plan om personeel aan te trekken en op te leiden. Deze handreiking kun je ook gebruiken om het gesprek aan te gaan over de evaluatie van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.

De handreiking behandelt vijf onderwerpen:

  1. Toelichting van het besluit: waarom is deze maatregel genomen?
  2. Spelregels: Wat zijn de afspraken waaraan voldaan moet worden?
  3. Vormen: Hoe zet je de pedagogisch beleidsmedewerker ve in en wat zijn de taken?
  4. Organisatie: Hoe gaan we het regelen en organiseren met elkaar?
  5. Tijdslijn: Welke stappen moeten de gemeenten en kindercentra doorlopen?


Delen