Opstapje: een gezinsgerichte aanpak

Voorschoolse educatie heeft meer impact op kindontwikkeling bij de combinatie van pedagogisch professionals én ouders. Dat blijkt uit het rapport van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), waarin Opstapje wordt erkend als goed onderbouwde interventie om de onderwijskansen van jonge kinderen te bevorderen.

Opstapje is een twee jaar durend gezinsgericht programma dat zich richt op het bevorderen van de onderwijskansen van kinderen (2 tot 4 jaar) met een risico op onderwijsachterstand. Dit wordt gedaan door het vergroten van de kennis en vaardigheden van het kind om een goede start in groep 1 mogelijk te maken. Om dit te bereiken, richt het programma zich op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en op de bevordering van een stimulerend gezinsklimaat.

Onderbouwing
Opstapje is gebaseerd op inzichten over het verband tussen een stimulerend gezinsklimaat, de kwaliteit van de ouder-kindinteractie in gezinnen en schoolsucces van kinderen. De kwaliteit van interactie is geconcretiseerd in vuistregels, die niet alleen betrekking hebben op het uitvoeren van activiteiten met het kind, maar ook op de alledaagse interactie met het kind.

Aanpak
Gedurende twee jaar voeren ouders minimaal tweemaal per week een spelactiviteit van Opstapje uit met hun kind. Dit doen ze aan de hand van instructiebladen met activiteiten. Daarnaast heeft Opstapje prentenboeken die de ouders gaan voorlezen of vertellen. Ook zijn er digitale activiteiten. De ouders krijgen wekelijks instructie van een speciaal getrainde begeleider die zo mogelijk de taal van de doelgroep spreekt.

De interventie duurt in totaal twee jaar. Daarbij doen ouders minimaal twee keer per week een spelactiviteit met hun kind. Ook nemen de ouders eens per twee weken deel aan een groepsbijeenkomst op een centrale locatie in de buurt. Er zijn in totaal 30 contactmomenten per jaar, waarbij er afwisseling is van huisbezoeken en groepsbijeenkomsten.

Meer weten? Download dan het volledige rapport hieronder .Delen