Webinar: personeelstekort en kwaliteit VE

In 2023 heeft Berenschot, in opdracht van het Ministerie van OCW een groot onderzoek gedaan naar het personeelstekort in de VE. Op 16 april vond ter aanleiding van dit onderzoek een webinar plaats over de gevolgen van personeelstekorten op de kwaliteit van de VE.

Aanleiding bijeenkomst

De webinar is georganiseerd door het VE-ondersteuningsteam (onderdeel van GOAB). In dit team zitten namens de VE-aanbieders BK, BMK en Sociaal Werk Nederland. Namens de gemeentes vormt het consortium Oberon/Sardes/CED-groep de drijvende kracht achter kennis, inzicht en kwaliteitsverbetering in de VE. Ieder jaar worden vanuit deze samenwerking webinars, colleges en brochures uitgebracht om het veld te ondersteunen.

Terugblik naar onderzoek Berenschot

Leonore Das vertelde over de belangrijkste uitkomsten en de meest kansrijke oplossingen voor het personeelstekort in de ve.

OCW aan de slag met de uitkomsten

Maarten Faber (Ministerie van OCW) van het team Jonge Kind vertelde hoe OCW de resultaten van het onderzoek van Berenschot in heeft gezet voor een verkenning van een aantal kansrijke oplossingen.

Verder vertelt Selma Özkan (Kindernet) hoe zij personeelstekort in de praktijk ervaart en aanpakt. Zo zoekt ze actief de verbinding met de gemeente, met ROC's in de omgeving en werkt ze aan een fijne werksfeer en -cultuur.Delen