Webinar: VE voor peuters in de asielopvang

Wat kan een gemeente peuters in de asielopvang bieden? Hierover organiseerde het ondersteuningstraject GOAB een online informatiebijeenkomst op 29 februari 2024. Gericht op gemeenten en kinderopvangorganisaties die zich willen oriënteren op het starten met voorschoolse educatie (VE) voor peuters in de asielopvang.

Aanleiding bijeenkomst

Een aantal jaar geleden is er in opdracht van OCW een onderzoek gedaan naar het VE-aanbod voor peuters in de asielopvang. Uit de bevindingen bleek dat lang niet alle gemeenten met asielopvang ve aanboden aan peuters in de opvang. De komst van de nieuwe spreidingswet maakt dit een actueel thema voor gemeenten en kinderopvangaanbieders.

Het belang van een VE-aanbod voor asielpeuters

Maarten Faber en Cobi van der Beek (Ministerie van OCW) vertelden in hun presentatie over het belang van het meenemen van asielkinderen in de VE. Hoewel gemeenten vrij zijn in het kiezen van hun VE-doelgroep, vindt OCW het belangrijk om asielkinderen daarin mee te nemen. Ze vallen immers vanwege het grote risico op taalachterstand binnen de doelgroep voor voorschoolse educatie.

Hoe pak je het aan? Concrete voorbeelden

Hoe je als gemeente en kinderopvangorganisatie asielopvang voor peuters organiseert, daarover vertelde Paulien Muller (Sardes). Hierbij ging ze in op waar je aan moet denken als je een ve-aanbod voor peuters in de asielopvang moet organiseren en gaf ze concrete voorbeelden van mogelijke situaties en locaties. Want er is niet één vaste manier om de opstart van een VE-aanbod voor peuters in de asielopvang te regelen.

Ervaringsverhalen uit Ter Apel

Ellen Buntjer (Kinderopvang KiWi) sloot de ochtend af. Met ervaringsverhalen van haar werk in de opvang in het COA van Ter Apel. Ze beantwoordt deelnemersvragen als ‘Waar moet je rekening mee houden bij het aanbod aan deze peuters?’, ‘Wat vraagt het werken met deze doelgroep aan extra pm’ers, opleiding en vaardigheden?’ en ‘Hoe kun je werken aan ouderbetrokkenheid?’. De antwoorden van Ellen vind je terug in het verslag van de bijeenkomst.Delen