Nationaal Programma Onderwijs Subsidie voor PO, VO en MBO

Als reactie op de schoolsluitingen door de coronapandemie heeft het  kabinet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen te ondersteunen. Op 22 april 2020 stuurde minister Slob een brief aan de wethouders Onderwijs en Jeugd om hen te informeren over het NPO, wat zij hieraan kunnen bijdragen en wat zij van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kunnen verwachten.

Het budget is vastgesteld op € 8,5 miljard, waarvan € 5,8 miljard voor het funderend onderwijs, voor een periode van 2,5 jaar. Het grootste deel hiervan gaat nar scholen en instellingen, maar de minister spreekt ook het voornemen uit om circa € 300 miljoen in de vorm van een specifieke uitkering aan gemeenten te geven. Gebaseerd op de schoolscans en het aantal leerlingen met een hoog risico op onderwijsachterstanden ontvangen respectievelijk de scholen en gemeenten hun budget.

Hoe kan het geld worden besteed?

Er zijn verschillende manieren waarop het geld kan worden besteed. Scholen en gemeenten kunnen het budget gebruiken om samenwerkingen tussen scholen en partijen als jeugdzorg en kinderopvang te organiseren of bevorderen, (bovenschoolse) interventies in hun gemeente aanvullen of actie ondernemen voor thuiszitters. Door deze vrije keuze wordt er ruimte geboden om in te spelen op de situatie in de betreffende gemeente. Hierbij biedt OCW ook ondersteuning op verschillende manieren.

Meer lezen over de mogelijke doelen en ondersteuning en het tijdspad? Lees dan de brief van de minister.


Downloads


Delen