Bekostiging voorschoolse educatie | Handreiking gemeenten

Gemeenten moeten er binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voor zorgen dat er voldoende plaatsen voor voorschoolse educatie (ve) zijn, voor de peuters die daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor krijgen ze bekostiging vanuit het Rijk. Welk deel daarvan gemeenten aan ve besteden en op welke manier, mogen gemeenten zelf bepalen. Er is dus veel vrijheid, maar dat leidt ook tot veel vragen.

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten te helpen een keuze te maken tussen de verschillende bekostigingsmodellen ve en om zicht te krijgen op gerelateerde vraagstukken, zoals de hoogte en opbouw van de subsidie ve. Daarbij gaan we uit van de wet- en regelgeving zoals die begin 2024 is.

Richtlijn op hoofdlijnen

Het is belangrijk om je hierbij te realiseren dat elke gemeente en elke kinderopvangorganisatie met een eigen situatie en uitdagingen te maken heeft, die niet allemaal in deze handreiking behandeld kunnen worden. Zie deze handreiking daarom vooral als een richtlijn op hoofdlijnen.

Onder andere deze handreiking:

  • Achtergrond en wettelijke regelingen
  • Opbouw van het ve-subsidiebedrag¬†
  • Verschillende varianten van de ve-bekostiging
  • Dilemma's

Vragen naar aanleiding van deze handreiking?

Heb je een verdiepende vraag naar aanleiding van het lezen van deze handreiking? Stel deze gerust via goab@sardes.nl of via ons contactformulier.Delen