Effectief een soepele overgang naar de basisschool faciliteren

Wat zijn de effecten van aanpakken om een soepele overgang van kinderen naar de
basisschool tot stand te brengen, met name op de veiligheid, welbevinden en
ontwikkeling van kinderen?’ 

Aan een soepele overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool wordt veel
belang gehecht in het onderwijsbeleid. Naar de effecten op kinderen zijn verscheidene onderzoeken verricht, die aandachtspunten opleveren voor het bevorderen van zo’n soepele overgang. Zo is er onder andere gekeken naar een vroege start in de basisschool en voorschoolse educatie op de basisschool.Delen