Actueel

Handreiking: 'Op Koers met NP Onderwijs' 17 september 2021

Handreiking: 'Op Koers met NP Onderwijs'

In het voorjaar van 2021 heeft het Ministerie van OCW het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) gelanceerd. Het doel is met name om de opgelopen leervertragingen als gevolg van de coronapandemie terug te dringen. Om dat voor elkaar te krijgen krijgt het onderwijs tijdelijk veel extra middelen. Ook gemeenten hebben hierbij een rol toebedeeld gekregen en een tijdelijke extra geldstroom. Aan hen de taak om deze rol op te pakken samen met de educatieve partners, parallel aan en bij voorkeur in afstemming met bestaande gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

Het accent van het NP Onderwijs ligt niet eenzijdig op leerprestaties, maar is nadrukkelijk ook gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en het mentale evenwicht van de kinderen. Het NP Onderwijs ondersteunt bovendien kinderen in de voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs (po), speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs, en het vervolgonderwijs. Het GOAB beperkt zich tot 2,5-12-jarigen, met een nadruk op 2,5-4-jarigen.

 

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het NP Onderwijs door te zorgen voor een samenspel tussen de verschillende uitvoerende partijen. In de zomer van 2021 vragen veel gemeenten zich af hoe zij dit het beste kunnen doen. Daarom publiceert het GOAB-ondersteuningstraject nu deze handreiking voor gemeenten over hun rol in het NP Onderwijs. 

 

Bekijk hier de handreiking.

Deel deze pagina: