Praktijkvoorbeeld Inzet pbm'er: een stedelijke lijn in Almere

De GOAB website is een plek om kennis te delen maar ook om elkaar te inspireren. Daarom beschrijven we hier verschillende praktijkvoorbeelden van ve-aanbieders of gemeenten, bijvoorbeeld over de manier waarop zij omgaan met de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers. In Almere is de ambitie geformuleerd om voor de verhoging van de ve-kwaliteit gericht en gedifferentieerd stedelijke activiteiten aan te bieden die goed aansluiten op de behoeften van de ve-aanbieders. Onderdeel hiervan vormen de pedagogisch beleidsmedewerkers. Er is gezocht naar een model waarin stedelijke coaches en ‘eigen’ pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet.

De gemeente Almere is, met de nieuwe landelijke regels omtrent de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers, op zoek gegaan naar een beleidsstructuur waarin de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve duurzaam en effectief is en daarmee bijdraagt aan goede kwaliteit voorschoolse educatie binnen de gehele gemeente. Ondanks dat ve-aanbieders in de basis zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de ve op hun locaties, heeft de gemeente binnen het onderwijsachterstandenbeleid een regierol te vervullen. 

Almere telt een groot aantal ve-aanbieders. Om hen allemaal ondersteuning te kunnen bieden, organiseert de gemeente bijeenkomsten in een lerend netwerk en hanteren zij een vernieuwde stedelijke kwaliteitsschaal vve. Daarnaast wordt er in Almere samengewerkt met stedelijke coaches vve, van Stichting de Schoor. Op deze manier kan er worden ingesprongen op vragen uit het veld en blijven kwaliteitsverhogende maatregelen verbonden aan de doelstellingen van de gemeente. Er is gekozen om ve-aanbieders de keuze te geven om een eigen pedagogisch beleidsmedewerker in dienst te nemen of , op basis van een strippenkaartsysteem, gebruik te maken van de stedelijke pedagogische beleidsmedewerkers. Op deze manier is er voor iedere aanbieder een passend aanbod vanuit de gemeente gerealiseerd. 

Meer lezen over de inzet van de stedelijke coaches vve in Almere? Download dan hieronder de beschrijving van het praktijkvoorbeeld!Delen