Onderzoek: Urenuitbreiding 960 uur VVE goed verlopen en inzet pbm'er

Een onderzoeksconsortium van Sardes, Oberon en Cebeon onderzoekt in de periode 2019-2023 de uitbreiding naar 960 uur VVE en de implementatie van de pedagogisch beleidsmedewerker (pbm'er). Het consortium heeft in 2021 een tussentijdse balans opgemaakt. De urenuitbreiding is (nagenoeg) afgerond en is goed verlopen: doelgroeppeuters kunnen sinds 1 augustus 2020 960 uur ve volgen. Ook kijken ze hoe het ervoor staat met de voorbereidingen voor de verplichte inzet van de pbm'er per 1 januari 2022.

In 2018 besloot het kabinet Rutte III om per 1 januari 2020 jaarlijks € 170 miljoen extra in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) te investeren. Dit budget was bedoeld om een ruimer urenaanbod en betere kwaliteit ve voor doelgroeppeuters te realiseren. Het consortium onderzoekt deze ontwikkelingen en stelt vragen als: Hoe verloopt de implementatie van de urenuitbreiding? Hoe staat het met de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker? Hoe ziet de besteding van het goab-budget eruit? En welk deel wordt er aan de urenuitbreiding besteed?

In 2021 werden in een verzamelbrief aan de Tweede Kamer verschillende tussentijdse resultaten gepresenteerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat:

  • De urenuitbreiding een ingrijpende verandering is geweest voor gemeenten en ve-aanbieders. Desondanks is de implementatie goed verlopen en hebben bijna alle gemeenten de urenuitbreiding ingevoerd. 
  • Halverwege 2021 was een groot deel van de gemeenten nog druk bezig met het organiseren van de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker. Het overgrote deel geeft aan te verwachten dat zij op 1 januari 2022 aan de nieuwe wettelijke eisen kunnen voldoen


Delen