Verslag: Pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschool

Vanaf 1 januari 2022 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker (pbm’er) in de voorschoolse educatie genormeerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Afgelopen periode hebben kinderopvangorganisaties samen met gemeenten hard gewerkt om goede afspraken te maken over de inzet van deze pbm’er. Tijdens de GOAB bijeenkomst van 2 december 2021 werd voortgeborduurd op eerdere inspiratiebijeenkomsten over de inzet van de pbm’er en gingen gemeenten en VE-aanbieders met elkaar in gesprek.

In de bijeenkomst werd ingegaan op verschillende facetten die raken aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers (pbm'ers). Zo werd eerst het concept educatieve kwaliteit verder toegelicht. De pedagogisch beleidsmedewerker heeft immers voornamelijk als doel om dit aspect van de kwaliteit van kinderopvang en vve te verhogen. Hierna deelden de gemeente Enschede, die al werken met een pbm'er of iemand met een gelijksoortige functie, hun ervaringen. Zij kozen bijvoorbeeld al in 2018 voor een gelijksoortige ondersteuningsstructuur op alle IKC's met een functie IB'er 0 tot 4 jaar. Zij leggen uit hoe deze functie is ontstaan en wat het takenpakket was, maar ook hoe zij deze structuur hebben aangepast naar de huidige situatie waarin een pbm'er verplicht is en op grond waarvan zij hun keuzes maken.

Binnen het EVENING project is er onderzoek gedaan naar de invoering van 960 uur VVE, waaronder de functie van pbm'er. Ook deze onderzoeksresultaten werden tijdens de bijeenkomst gedeeld. Hieruit bleek hoofdzakelijk dat pbm'ers bij veel verschillende zaken binnen een organisatie betrokken zijn, waardoor hun takenpakket soms lastig af te bakenen is. Daarnaast is de inzet van de pbm'er sterk afhankelijk van de hoeveelheid doelgroepkinderen en de noodzaak van kwaliteitsverbetering. 

Nieuwsgierig geworden naar meer ervaringen en onderzoeksuitkomsten? Lees dan snel het uitgebreide verslag van de bijeenkomst.Delen