Kennisclip GOAB Vroegschoolse educatie onder de aandacht

Vroegschoolse educatie is voor geïndiceerde vve kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Deze kleuters willen we met zo min mogelijk achterstanden naar groep 3 over laten gaan. 

VE is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid en een belangrijke stap in de voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente heeft hierin niet altijd een gemakkelijke rol. Bekijk de Kennisclip 'Vroegschoolse educatie onder de aandacht'.

Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

 

 

 

Handreiking: Het verhogen van voorschoolse educatieve kwaliteit op de GOAB-agenda | GOAB

Handreiking: Meten van resultaatafspraken VVE | GOAB  (Blz. 10)

Handreiking: Meten van resultaatafspraken VVE | GOAB (Voorbeelden vanuit verschillende systemen KIJK!, PRAVOO: zie hoofdstuk 4)

Handreiking: Meten van resultaatafspraken VVE | GOAB (Hoofdstuk 5)

Inspiratiegids Samenwerken aan OAB in het onderwijs (goab.eu) (Blz. 10)

Inspiratiegids Samenwerken aan OAB in het onderwijs (goab.eu) (Blz. 12)

Aanbod vroegschool - Onderwijs010  

Onderwijskennis | Toolkit Jonge Kind

 

Verhogen van educatieve kwaliteit op de GOAB agenda  

 

Home | GOAB


Delen