Verhogen van voorschoolse educatie kwaliteit

In Nederland is de pedagogische kwaliteit over het algemeen goed: we weten uit onderzoek dat de kinderopvang zorgt voor veilige en pedagogisch verantwoorde opvang. Het werken aan educatieve kwaliteit, door opvang te beiden waar kinderen spelend leren in interactie met pedagogisch medewerkers en andere kinderen, blijkt lastiger. In deze handreiking wordt daarom ingegaan op het begrip ‘educatieve kwaliteit’. Wat verstaan we hieronder en hoe kunnen we het stimuleren? De focus ligt hierbij op wat de gemeente op dit vlak kan betekenen voor de kinderopvangorganisaties.

De kwaliteit van voorschoolse educatie bestaat onder andere uit pedagogische kwaliteit en educatieve kwaliteit. Waar we het bij de pedagogische kwaliteit hebben over veilig en vertrouwd, hebben we het bij de educatieve kwaliteit over stimulerend en uitdagend. Pedagogisch medewerkers prikkelen kinderen, hebben gesprekjes waarbij kinderen echt aan het denken worden gezet en begeleiden kleine groepjes kinderen bij het spelend leren. Dit vraagt nogal wat van de professionals in de kinderopvang. Er zijn deskundige en vaardige pedagogisch medewerkers nodig, die ondersteund worden door een pedagogisch beleidsmedewerker en een manager om systematisch een ontwikkelingsstimulerend aanbod te ontwikkelen.

Als gemeente inzetten op educatieve kwaliteit

Het GOAB-consortium bepleit dat er meer aandacht nodig is voor de educatieve kwaliteit van voorschoolse educatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat juist de educatieve kwaliteit belangrijk is voor de effectiviteit van voorschoolse educatie, in het bijzonder voor doelgroepkinderen. Werken aan educatieve kwaliteit is een lastige opgave, maar het is zeker niet onmogelijk. Gemeentelijke aansturing op vorm en inhoud van het ve-aanbod kan de kwaliteit van de voorschoolse educatie een impuls geven. Dit zien we in gemeenten waarin al gezamenlijk aan versterking van het aanbod wordt gewerkt.

Deze handreiking dient als inspiratie voor gemeenten om de educatieve kwaliteit gemeentelijke aandacht te geven.


Downloads


Delen