Meten van resultaatafspraken VVE

Deze handreiking geeft gemeenten handvatten voor het monitor van resultaatafspraken VVE. In opdracht van het ministerie van OCW hebben Oberon en CED-groep deze handreiking opgesteld in het kader van het ondersteuningstraject GOAB. Er wordt ingegaan op het maken van een koppeling tussen resultaatafspraken en toets- en observatiesystemen en de organisatie van gegevensverzameling. 

Sinds augustus 2010 is het maken van resultaatafspraken VVE wettelijk verplicht. Vervolgens zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met het maken van de resultaatafspraken. Nu is het echter tijd voor de volgende stap: het monitoren van de (voortgang van) de afspraken. Dit blijkt voor veel gemeenten een ingewikkelde kwestie en er komen vanuit het GOAB-ondersteuningstraject veel signalen dat het monitoren als problematisch wordt ervaren. Daarom is, na enkele bijeenkomsten in 2018, besloten een handreiking op te stellen om gemeenten bij dit proces te ondersteunen. 

De handreiking focust zich voornamelijk op kleine/middelgrote gemeenten omdat de ervaring leert dat er in deze groep meer vragen leven. Daarnaast beschikken deze gemeenten meestal ook over minder onderzoeksbudget en kennis van monitoring. Inhoudelijk richt de handreiking zich op drie onderwerpen: het opstellen van meetbare resultaatafspraken, het verzamelen van observatiegegevens en het interpreteren  van de uitkomsten en dit vertalen naar de resultaatafspraken. Er worden enkele oplossingen gepresenteerd, maar hierbij wordt niet gepretendeerd compleet te zijn: resultaatafspraken monitor is maatwerk. Delen