Inspiratieboek baby's en dreumesen

Sterke ouders en een sterke omgeving vergroten de kansen van kinderen. Vroeg signaleren waar deze sterke omgeving mist en waar ouders kwetsbaar zijn, staat daarom op de agenda van bestuurders, beleidsmakers en professionals in het veld. Met het programma een Kansrijke Start geven 275 gemeenten in Nederland daar ook concreet invulling aan. Daarnaast richt het brede en thema-overstijgende gemeentelijk jeugdbeleid zich vaak op een brede doelgroep, namelijk kinderen en jongeren van 0 (of -9 maanden) tot 23 jaar. Deze ontwikkelingen en de wetenschap dat vroeg starten effectief is als het gaat om het vergroten van onderwijskansen, maken dat aandacht voor de 0 tot 2,5 jarigen ook vanuit het GOAB perspectief relevant is. Deze publicatie beschrijft de mogelijkheden om vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid bij te dragen aan een sterk ontwikkelingsgericht aanbod voor 0 tot 2,5 jarigen en hun ouders. 

Het includeren van de groep van 0 tot 2,5 jaar in het GOAB beleid wordt in het inspiratieboek in drie invalshoeken uiteengezet. Ten eerste kan er gekeken worden binnen het GOAB beleid. Baby's en dreumesen en hun ouders komen al in beeld als het gaat om indicering en toeleiding naar VVE. Onder bepaalde voorwaarden biedt het wettelijk kader ruimte voor aanvullend aanbod voor deze groep. Een andere invalshoek komt vanuit het integraal jeugdbeleid. Hier liggen kansen voor een verbinding tussen het GOAB en Kansrijke Start, waar sommige gemeenten al gebruik van maken. 

De derde invalshoek die wordt besproken is de afwegingen wat betreft de effectiviteit van interventies en andersoortig aanbod. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is na te gaan wat er effectief is als je aanbod wil organiseren voor 0 tot 1,5 jarigen. Het inspiratieboek gaat in op de uitkomsten van een onderzoek naar effectieve elementen van interventies en een selectie van het huidige preventieve programma-aanbod gericht op het voorkomen van onderwijsachterstanden. Ook kant en klare programma's die in aanmerking komen, worden behandeld. Delen