Kinderopvang en Covid-19: eigen bijdrage ouders tweede sluitingsperiode

In de winter van 2020 was de reguliere kinderopvang grotendeels gesloten als gevolg van de maatregelen rondom Covid-19. Gedurende de pandemie heeft de sector zich ingezet door in noodopvang te voorzien en bijvoorbeeld het onderwijs te ondersteunen. Voor ouders, die werden opgeroepen facturen te blijven betalen, wordt net als vorig jaar een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage in het leven geroepen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, informeerde de Tweede Kamer hierover met deze kamerbrief.

Tussen december 2020 en februari 2021 was de reguliere kinderopvang vanwege de Covid-19 maatregelen (opnieuw) gesloten. Ondanks de sluitingen heeft de kinderopvangsector een belangrijke bijdrage geleverd tijdens de pandemie. Covid-19 was van invloed op het reguliere werk, bijvoorbeeld door de extra maatregelen die moesten worden genomen op het gebied van hygiëne en overdrachtsmomenten. Daarnaast hebben de kinderopvangorganisaties voorzien in noodopvang en het onderwijs ondersteuning aangeboden bij de organisatie van de noodopvang.

Tegemoetkoming ouders voor tweede sluitingsperiode

Het kabinet heeft ouders opgeroepen om tijdens de gedwongen sluitingen de reguliere facturen van de kinderopvang door te blijven betalen. Op deze manier wordt bijgedragen aan continuïteit van het systeem. Net zoals over de eerdere sluitingsperiode in 2020, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. In de kamerbrief wordt uiteengezet hoe de tegemoetkoming in elkaar steekt en zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ouders die
kinderopvangtoeslag ontvangen, ouders die een overheidsbijdrage ontvangen
op basis van gemeentelijke regelingen en personen zonder overheidsbijdrage in
de kosten voor kinderopvang.


Downloads


Delen