Kamerbrief: Visie kansengelijkheid in het funderend onderwijs

"Het is belangrijk dat we nog beter worden in het bieden van kansen aan leerlingen. Onderwijs speelt daarin een essentiële rol." schrijft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Op 10 maart 2023 informeert de minister de Eerste en Tweede Kamer over maatregelen om de kansengelijkheid in het funderend onderwijs te bevorderen.

De keuzes die in het onderwijs worden gemaakt, en de kwaliteit die daarmee samenhangt, zijn bepalend voor de toekomst van kinderen. Minister Wiersma schrijft dat in het onderwijs op korte termijn acties nodig en mogelijk zijn om de kansengelijkheid te verbeteren. Daarbij neemt hij maatregelen op vijf terreinen:

  1. Kansrijk aan de start: kansen vergroten voor jonge kinderen. 
  2. De basis op orde: goed onderwijs, vooral waar dat het meeste nodig is
  3. Gelijke toegang
  4. Meer dan school: de bredere ontwikkeling van kinderen
  5. Flexibiliteit en ruimte voor ontwikkeling

Per terrein is in de brief uitgewerkt welke concrete maatregelen de minister neemt. Hierin komen ook eerder genoemde programma's en initiatieven zoals het Masterplan Basisvaardigheden en School & Omgeving in terug.

Meer lezen? Download hieronder de brief of druk op de knop om op de website van de Rijksoverheid bijlagen in te zien. Delen