HOE-project: Hogere Opbrengsten Educatieve ouderprogramma's

“In de literatuur blijkt er behoorlijk grote consensus over wat (doelgroep)ouders zouden moeten doen (‘een meer geletterde thuisomgeving’), maar minder aandacht is uitgegaan naar hoe deze ouders tot ander gedrag kunnen worden aangezet.” Daarom gingen onderzoekers van Vinci in het HOE project in gesprek met verschillende experts en onderwijsprofessionals om juist op het 'hoe' te focussen. 

In Nederland wordt al lange tijd ingezet op educatieve ouderprogramma's waarmee geprobeerd wordt om het educatieve thuismilieu van doelgroepouders te versterken. Ondanks het veelbelovende potentieel wat deze programma's bieden op het gebied van onderwijskansen van kinderen, vallen de opbrengsten en effectiviteit in het algemeen tegen. Het blijkt lastig om structureel de gewenste gedragsverandering bij deze groep ouders te realiseren. Ook dit onderzoek gaat op zoek naar effectieve handvatten en manieren om laaggeletterde en/of laagopgeleide ouders te kunnen helpen om de kansen van hun kinderen te vergroten. 

Het HOE project en deze publicatie bieden perspectief op een hogere effectiviteit van educatieve ouderprogramma's. Op basis van het onderzoek werd een aantal aanbevelingen gedestilleerd: beter afstemmen op de doelgroep, het zorgvuldig verbinding maken met de ouders, korte stimulerende activiteiten bieden, aansluitend bij de dagelijkse praktijk, huisbezoeken, en aanbod en ondersteuning in de eigen taal. 

Nieuwsgierig geworden? Download dan hieronder de bevindingennotitie.Delen