Format Beleidsplan OAB

Op verzoek van gemeenten biedt het GOAB ondersteuningstraject een format aan voor een OAB- beleidsplan. Het format heeft als doel houvast en inspiratie te bieden bij het schrijven van een beleidsplan. Er wordt een voorstel gedaan voor de structuur van een OAB-plan: welke onderwerpen horen thuis in een OAB-beleidsplan, hoe hangen deze met elkaar samen en wat is een logische volgorde? 

In een OAB-beleidsplan beschrijft een gemeente de stand van zaken van het huidige VVE- en OAB-beleid en formuleert het aandachtspunten en concrete actiepunten voor de komende beleidsperiode. Hierin is voor gemeente en partners terug te vinden welke afspraken gemaakt zijn over de koers en richting voor de komende jaren.

Nieuw beleidsplan

In de meeste gevallen bouwt een nieuw OAB-beleidsplan voort op bestaande beleidsplannen, subsidieregels, afspraken en praktijken in een gemeente. Het nieuwe beleidsplan komt tot stand in gesprek met de VVE- en OAB-partners in de gemeente. Door deze gesprekken krijgt het OAB-beleidsplan een eigen lokale inkleuring, rekening houdend met de (nieuwe) landelijke wet- en regelgeving en passend bij mogelijkheden, wensen en eigenheid van de gemeente en haar partners.

Houvast

Het format dat wordt opgesteld binnen het GOAB-ondersteuningstraject biedt houvast bij het opzetten van een structuur van het beleidsplan. Ook worden er bij elk onderdeel suggesties gedaan om het onderwerp verdere invulling en uitwerking te geven.Delen