Verslag fieldlab School en Omgeving

Op 16 februari 2023 organiseerde het GOAB consortium een fieldlab over het programma School en Omgeving. Verschillende deelnemers vanuit gemeenten, onderwijs en de kinderopvang waren aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over welke bijdrage zij kunnen leveren aan School en Omgeving. Wat zijn de ervaringen in de samenwerking als het gaat over een samenhangend aanbod voor doelgroepkinderen? Welke kansen en mooie voorbeelden zien de deelnemers, en wat zijn de bedreigingen? 

Naast de deelnemers was ook Jorien Kuipers, programmaleider School en Omgeving vanuit OCW, aanwezig om te horen wat de aanwezigen bezig houdt en welke rollen het onderwijs, de kinderopvang en de gemeenten op zich nemen en waar men tegenaan lopen. 

De bijeenkomst werd afgetrapt door professor Paul Leseman met een presentatie over wat we vanuit de wetenschap al weten over de Rijke Schooldag en het pedagogisch-educatieve ecosysteem. Wat bleek? Vier belangrijke uitgangspunten zijn kinderparticipatie, sociaal en emotioneel leren, democratisch burgerschap en interesse- en talentontwikkeling. Hierna pitchten de deelnemers de  invulling die zij aan School en Omgeving hebben gegeven. Dat blijkt nogal verschillend: gemeenten pakken de rijke schooldag op geheel eigen wijze aan en sluiten veelal aan bij wat er reeds in de gemeente speelt. 

Ben je benieuwd naar welke positieve en bevorderende factoren er naar voren zijn gekomen? Of juist naar welke vraagstukken en drempels deelnemers bespraken? Lees dan het verslag via de knop hieronder. Delen