Factsheet: Gemeentelijk ouderbeleid

Deze factsheet is voor gemeenten die het ouderbeleid willen actualiseren op basis van wetenschappelijke kennis over ouderbetrokkenheid. Het kan gebruikt worden om samen met partners uit het onderwijsachterstandenbeleid (nieuwe) ambities vast te stellen. Het is geen handreiking, gemeenten kiezen zelf op welke manier zij de inzichten die in deze factsheet staan, kunnen verwerken in hun beleid.

Gemeenten hebben vooral te maken met ouderbeleid in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), mede omdat de Inspectie van het Onderwijs verwacht dat zij op dat gebied beleid ontwikkelen. Daarom richt deze factsheet zich in de eerste plaats op ouderbeleid in de voor- en vroegschool. Voor gemeenten die verder reikende ambities hebben, staan er ook inzichten in die voor ouderbeleid in het primair en voortgezet onderwijs van belang zijn.

De factsheet omvat drie onderdelen:

  1. Ouderbetrokkenheid: wat verstaan we onder dit begrip en welke vormen zijn er?
  2. Gemeenten en ouderbetrokkenheid: waarom is ouderbeleid belangrijk? Wat zijn de verwachtingen van de Onderwijsinspectie?
  3. Bevindingen uit onderzoek: wat zijn volgens de wetenschap werkzame factoren bij ouderbetrokkenheid? Wat is het belang van diversiteit in het beleid?


Delen