Zijn er landelijke criteria om vve-indicatie in te trekken? Mag een ouder hierom vragen?

Nee, er zijn geen landelijke criteria. Dit is ook eigenlijk niet de bedoeling. Want ook als een peuter op 3-jarige leeftijd het goed doet, blijft het risico op het alsnog oplopen van achterstanden bestaan. Dat wil je voorkomen. De ouder kan wel vragen om het niet te registreren en/of door te geven.