NP Onderwijs

In principe krijgt het samenwerkingsverband middelen om het onderwijs voor hoogbegaafden in te richten en dienen de NPO-middelen te worden gebruikt voor achterstanden die zijn opgelopen door de coronamaatregelen. Het is mogelijk NPO-gelden in te zetten voor deze groep leerlingen in te zetten, mits duidelijk is welke achterstanden deze leerlingen precies hebben opgelopen door corona en op welke manier de inzet gaat helpen om die specifieke achterstanden in te lopen.

Let op: het gaat dus expliciet niet om achterstanden die deze leerlingen hebben doordat het reguliere onderwijs niet goed aansluit op hun behoeften. Daar zijn inderdaad de middelen van het samenwerkingsverband voor.