Alsnog meedoen aan School en Omgeving? Dat kan tijdens de nieuwe subsidieronde (1 t/m 30 april 2024)

Van 1 april tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aan vragen voor de subsidieregeling School en omgeving 2023-2025, waarmee zij naast het reguliere curriculum extra activiteiten aan kunnen bieden. In deze nieuwe subsidieronde wordt het aantal scholen dat subsidie kan aanvragen uitgebreid.

Het programma School en omgeving startte in 2022 om kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Denk hierbij aan cultuur en sport, maar ook aan huiswerkbegeleiding. 

Dit zijn de beoogde wijzigingen in de subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025

  • Meer categorie A-scholen kunnen een aanvraag indienen. In de eerste aanvraagronde betrof het de scholen met de hoogste relatieve onderwijsachterstandsscores, die samen vijf procent van het totaal aantal leerlingen hebben. Dit wordt uitgebreid naar de scholen die samen tien procent van de leerlingen hebben.
  • Categorie B-scholen, die het niet gelukt is om in de eerste aanvraagperiode een aanvraag in te dienen, kunnen in deze ronde alsnog een aanvraag indienen.

Deze wijzigingen zullen naar verwachting begin maart gepubliceerd worden in de Staatscourant.

Bekijk alvast of jouw school in aanmerking komt

 

Delen