Webinar: Voorschoolse educatie en de LEA

Welke mogelijkheden biedt een Lokaal Educatieve Agenda voor de voorschoolse educatie (ve) en de ve-aanbieders? Wat zijn de verplichtingen van gemeenten en kinderopvangpartners als het gaat om ve en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)? Wat bespreek je in een LEA? Hoe ga je om met de verschillende belangen in het overleg en zorg je dat ve goed is ingebed? En hoe is te komen tot werkbare en indien mogelijk meetbare afspraken voor ve?

Programma


Tijdens dit webinar gaan we in op deze vragen. Het programma is als volgt:

  • Inleiding: wettelijke verplichtingen rondom ve en het bestuurlijk overleg.
  • Stand van zaken: onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar ve en de LEA.
  • Twee praktijkvoorbeelden over hoe ve in de LEA is verankerd. Een grote gemeente en een ve-aanbieder die met verschillende (kleinere) gemeenten samenwerkt vertellen over hun ervaringen.
  • Uitwisseling: gemeenten en kinderopvangpartners kunnen onderling uitwisselen over tips en valkuilen

Datum en tijd

Dit webinar vindt plaats op donderdag 8 februari van 15.00 – 16.30. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het onderling uitwisselen. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een link voor de digitale bijeenkomst. 

Let op: de inschrijvingen voor dit webinar zijn gesloten.  

Verhinderd of te laat met inschrijven?

Van dit webinar wordt een verslag gemaakt (geen opname). Dit verslag is later terug te lezen op onze website.