Interactieve bijeenkomst: welbevinden van jongeren na Corona

We nodigen jou als beleidsmedewerker OAB graag uit voor een online interactieve bijeenkomst, waarin je geïnformeerd wordt over het welbevinden van jongeren na Corona. Ook kun je hier sparren met andere gemeenten en horen we graag van je waar jouw gemeente behoefte aan heeft op dit thema. 

Al enkele jaren werkt u samen met scholen en wellicht andere organisaes in uw gemeente aan het
inhalen van de ‘corona-achterstanden’ bij kinderen en jongeren. Naast leervertragingen zijn er vooral
veel zorgen om het welbevinden van jongeren, zoals ook veelvuldig in het nieuws komt. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap graag samen met jou verkennen hoe we het welbevinden van jongeren kunnen vergroten.

Kom samen met een partner

Omdat je als gemeente vaak niet alleen aan dit thema werkt, kun je één van jouw samenwerkingspartners uitnodigen om samen aan deze bijeenkomst deel te nemen. Vraag je samenwerkingspartner om zich hier, net als jij, aan te melden.

Agenda

 • Welkom en introductie op de bijeenkomst;
 • Inhoudelijke inleiding door Prof. dr. Marloes Kleinjan over het welbevinden bij jongeren voor en
  na corona;
 • Uitwisseling in groepjes met andere gemeenten: wat speelt er bij jou in de gemeente ten
  aanzien van welbevinden bij jongeren, welke oplossingen heb je gevonden en welke vraagstukken zijn er nog;
 • Inventarisatie van de behoeften van gemeenten rondom het welbevinden bij jongeren, zodat
  het ministerie van OCW daar in de resterende NPO-periode eventueel nog extra
  ondersteuning op kan inzetten.

Datum: 11 april van 15.00-16.30

Locatie: online

Meld je aan voor deze bijeenkomst

Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvang je een Teamslink voor de bijeenkomst.