Is een collegebesluit noodzakelijk is voor de vragenlijst VVE/LEA?

Dat ligt eraan hoe de verantwoordelijkheden zijn gemandateerd in de gemeente. Als dat mandaat bij de wethouder of ambtenaar ligt, kan dat voldoende zijn. Maar dat kan dus per gemeente verschillen. Bij term 'vaststellen' wordt een collegebesluit bedoeld, tenzij er een collegebesluit is waarin wethouder onderwijs gemandateerd is dit zonder afstemming in college mag indienen.