Moet je een nieuw beleidsplan (bijv. 2024-2027) laten vaststellen door het college en/of de raad?

OAB is volgens WPO artikel 157 t/m 163 een collegebevoegdheid. Daarom het dient minimaal door het college vastgesteld te worden. De raad informeren is niet verplicht, maar zeker wel aan te raden. Let wel: omdat OAB een specifieke uitkering is, wat ook een collegebevoegdheid kent, is er geen financiële en inhoudelijke afweging van de raad nodig.