GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Werken met vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

  17 januari 2019 | Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en ...
  Lees verder

 • Kamerbrief over verbetering verdeling onderwijsachterstandsmiddelen

  21 december 2018 | Op 20 december 2018 is een Kamerbrief van minister Slob verschenen over de OAB-middelen voor het onderwijs.
  Lees verder

 • Uitkomsten quickscan over bereik van peuterwerk na harmonisatie

  18 december 2018 | In september 2018 heeft Sociaal Werk Nederland een quickscan gehouden onder leden die peuterwerk aanbieden over bereik van het geharmoniseerde peuterspeelzaalwerk.
  Lees verder

 • Nieuwe opzet steunpunt Tel mee met Taal

  18 december 2018 | In 2019 zal 'Tel mee met Taal' ondersteuning en informatievoorziening bieden voor iedereen die actief is bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
  Lees verder