Verslag Expertmeeting: Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang

Op 1 april 2021 organiseerde we een kennisbijeenkomst om met elkaar te praten over ouderbetrokkenheid in de kinderopvang. Ongeveer 30 beleidsambtenaren die actief zijn op dit thema namen hieraan deel. Deze samenvatting biedt gemeenten inspiratie en handvatten voor een succesvol ouderbeleid.

Ouderbetrokkenheid speelt een grote rol in de ontwikkeling van kinderen, vooral als het gaat om het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Het is daarom een belangrijk onderwerp binnen het onderwijsachterstandenbeleid. Ondanks dat de rol van gemeenten hierin niet wettelijk is vastgesteld, kunnen ook zij hun steentje bijdragen in het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Tijdens de bijeenkomst is ouderbetrokkenheid benaderd vanuit drie perspectieven:

  • Uitvoering: Hoe bereik je de doelgroep?
  • Organisatie: Samenwerking tussen scholen en VE aanbieders
  • Breed gemeentelijk: Gemeentelijk beleidskader en samenhang met programma's voor ouders

Gemeenten kunnen hun rol op verschillende manieren invullen, passend bij de lokale situatie. Het is belangrijk dat er een gezamenlijk ambitie aan ten grondslag ligt en dat de behoeften, vragen en competenties van ouders niet uit het oog verloren worden. Delen