Inspiratiegids: Samenwerken aan OAB in het onderwijs

De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten bij onderwijsachterstanden gaat verder dan een goede samenwerking in de overgang van voor- naar vroegschool. Wat kun je als gemeente doen om ook na de voorschoolse periode het bestrijden van onderwijsachterstanden te ondersteunen? Welke mogelijkheden zijn er? En welke behoefte hebben scholen/schoolbesturen hierin? 

Onderwijsachterstandenbeleid heeft in de basis zowel in het onderwijs als bij de gemeente hetzelfde doel en dezelfde doelgroep. Het ligt daarom voor de hand om een gezamenlijk of in ieder geval afgestemd beleid te hanteren als het gaat om het werken aan onderwijskansen voor doelgroepkinderen. 

In deze inspiratiegids delen we kennis over de samenwerking tussen gemeente en het onderwijs voor het terugdringen van onderwijsachterstanden bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er is in het bijzonder aandacht voor de rol die de gemeente in dit proces kan spelen. Naast een wettelijk kader en verdieping over manieren om samenwerking vorm te geven, wordt ingegaan op verschillende initiatieven. Denk hierbij aan zomerscholen en schakelklassen, maar ook ondersteuning door onderwijsassistenten, taalbeleid en educatief partnerschap komen voorbij. 


Downloads


Delen