Tips voor het inrichten van een GOAB-monitor

Gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties investeren veel in een goede aanpak voor kinderen in de OAB-doelgroep. Het ontwikkelen en uitvoeren van een doordacht OAB-beleid is dan ook van belang. Maar naast goede plannen, is inzicht in de uitvoering en de opbrengsten van deze beleidskeuzes essentieel. Daarvoor is een GOAB-monitor van groot belang! Met deze handreiking helpen wij beleidsambtenaren OAB om een goede monitor op te zetten, te bedenken welke indicatoren hierbij belangrijk zijn of om de juiste bronnen te vinden voor de gekozen indicatoren.

De gedwongen lock-downs als gevolg van de corona-uitbraak hebben wederom aangetoond hoe urgent het investeren in de OAB-doelgroep is. Dit onderstreept tevens het monitoren van de uitvoering en opbrengsten van de beleidskeuzes, zowel kwalitatief als kwantitatief. Een GOAB-monitor is van belang om deze beleidsevaluatie uit te voeren en om verantwoording te kunnen geven over de gemaakte keuzes en ingezette middelen. De monitor geeft inzicht in de kernindicatoren. Deze informatie kan gebruikt worden voor beleidsvorming- en evaluatie. Welke kernindicatoren worden gehanteerd, hangt sterk af van de lokale context. Daarnaast levert een GOAB-monitor aanvullende en verdiepende informatie op. Hiermee krijgen beleidsambtenaren, onderwijs- en kinderopvangbestuurders zicht op de voortgang van de GOAB-activiteit en de mogelijkheid gemaakte keuzes bij te stellen.

De handreiking presenteert een GOAB-monitor met drie domeinen: het bereik, de kwaliteit en de opbrengsten van OAB-activiteiten. Ondanks dat hierin een volledige monitor besproken wordt, is dit niet voor iedere gemeente noodzakelijk: niet elke gemeente kan of hoeft alle activiteiten en domeinen te monitoren. De handreiking biedt dan ook niet zozeer een blauwdruk, maar meer een denkkader voor het inrichten of updaten van een monitor. Delen