Tips voor het inrichten van een GOAB-monitor

Gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties investeren veel geld in activiteiten en programma’s voor kinderen in de OAB-doelgroep. Het ontwikkelen en uitvoeren van een doordacht onderwijsachterstandenbeleid is dan ook van belang. Maar naast goede plannen, is inzicht in de uitvoering en de opbrengsten van deze beleidskeuzes essentieel. Met deze handreiking helpen wij beleidsambtenaren OAB om een goede monitor op te zetten, te bedenken welke indicatoren hierbij belangrijk zijn of om de juiste bronnen te vinden voor de gekozen indicatoren.

Investeren in de OAB-doelgroep loont, mits de juiste beleidskeuzes worden gemaakt. Daarom moeten de uitvoering en opbrengsten van OAB-beleidskeuzes goed gemonitord te worden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Middels een GOAB-monitor kan een beleidsevaluatie worden uitgevoerd en kunnen gemeenten verantwoording afleggen over gemaakte keuzes en ingezette middelen.

Kernindicatoren 

De monitor geeft inzicht in de kernindicatoren. Deze informatie kan gebruikt worden voor beleidsvorming- en evaluatie. Welke kernindicatoren worden gehanteerd, hangt sterk af van de lokale context. Daarnaast levert een GOAB-monitor aanvullende en verdiepende informatie op. Hiermee krijgen beleidsambtenaren, onderwijs- en kinderopvangbestuurders zicht op de voortgang van de GOAB-activiteit en de mogelijkheid gemaakte keuzes bij te stellen.

Drie domeinen

De handreiking presenteert een GOAB-monitor met drie domeinen: het bereik, de kwaliteit en de opbrengsten van OAB-activiteiten. Ondanks dat hierin een volledige monitor besproken wordt, is dit niet voor iedere gemeente noodzakelijk: niet elke gemeente kan of hoeft alle activiteiten en domeinen te monitoren. De handreiking biedt dan ook niet zozeer een blauwdruk, maar meer een denkkader voor het inrichten of updaten van een monitor.Delen