FAQ

Heeft u ook een vraag? Mail ons hier.

Kan OCW een handreiking aanreiken waarmee gemeenten de doelgroep kunnen bepalen (volgens de nieuwe regeling)?

OCW gaat niet over de doelgroepbepaling door gemeenten/scholen (we leggen dit niet van bovenaf op). Het gaat namelijk om lokaal maatwerk. Gemeenten en scholen bepalen zelf de doelgroep waarvoor ze het geld willen inzetten. Voor 'good practices' m.b.t. doelgroepdefinitie kan verwezen worden naar het ondersteuningstraject.

Is vve geschikt voor elke vorm van taalachterstand?

Dit is een al oudere discussie die nog steeds actueel blijkt. De ervaring leert dat er heel wat gemeenten zijn waar VVE als panacee wordt gebruikt voor alle peuters waar iets mee aan de hand is, variërend van logopedische problemen tot situaties in multi-probleemgezinnen waarvoor een SMI-indicatie wordt afgegeven. Vervolgens komt een peuter dan in aanmerking voor VVE.

De wet geeft aan voor welke groep het OAB budget bedoeld is (WPO artikelen 165 t/m 167). Met de term ‘doelgroepkinderen’ worden alleen de kinderen bedoeld  die een taalachterstand in het Nederlands hebben die veroorzaakt is door onvoldoende taalaanbod in het Nederlands. Een taalachterstand kan ook veroorzaakt worden door een spraak- of
taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met deze stoornissen behoren niet tot de doelgroep van VVE.

Mogen ook kinderen jonger dan dan twee jaar worden opgenomen in de gemeentelijke doelgroep definitie?

Het is mogelijk om ook jongere kinderen op te nemen in de doelgroepdefinitie, maar de gemeente heeft de verplichting om voldoende kwantitatief (totaal 960 uur) en kwalitatief voorschools aanbod te bieden aan de doelgroeppeuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Het staat de gemeente vrij om hier boven meer te bieden, dus ook voor kinderen jonger dan 2,5 jaar! In de praktijk komt jonger dan 2 jaar starten met VVE niet of nauwelijks voor. 

 

Deel deze pagina: