OAB in het onderwijs

Er is geen wettelijke verplichting voor werken met een VVE-erkend programma. De Inspectie van het Onderwijs verwacht van scholen met veel achterstandskinderen dat ze een beredeneerd aanbod doen voor onderwijsachterstandsbestrijding in de kleutergroepen. Een erkend VVE-programma is altijd een beredeneerd aanbod, maar een school mag hierin een andere keuze maken. In dat geval vraagt de Inspectie wel om de redenen achter deze keuze.