Actueel

Urenuitbreiding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: nagenoeg afgerond en goed verlopen17 december 2021

De urenuitbreiding in de voorschoolse educatie (ve) is nagenoeg afgerond. Doelgroeppeuters kunnen sinds 1 augustus 2020 geen 600, maar (minimaal) 960 uur ve volgen. En de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de ve gaat op 1 januari 2022 van start. Het onderzoeksconsortium Sardes, Oberon en Cebeon heeft in juni 2021 de balans opgemaakt. De tussentijdse onderzoeksresultaten werden op 14 december 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

 

Aanleiding meerjarig onderzoek 

In 2018 besloot het kabinet Rutte III om per 1 januari 2020 jaarlijks € 170 miljoen extra in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) te investeren. Dit budget was bedoeld om een ruimer urenaanbod voor doelgroeppeuters te creëren. En om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen. Hoe verloopt de implementatie van de urenuitbreiding? Hoe staat het met de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker? Hoe ziet de besteding van het goab-budget eruit? En welk deel wordt er aan de urenuitbreiding besteed? Dat onderzoekt het consortium, in de periode 2019-2023, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

 

Urenuitbreiding versterkt ontwikkeling

De urenuitbreiding is voor gemeenten en ve-aanbieders een ingrijpende beleidsoperatie geweest. Desondanks is dit vrij goed verlopen. Nagenoeg alle gemeenten hebben de urenuitbreiding ingevoerd. Bijna de helft van zowel de gemeenten als de ve-aanbieders benoemt dat de urenuitbreiding de ontwikkeling van doelgroeppeuters versterkt.

 

Voorbereiding pedagogisch beleidsmedewerker in volle gang

 Met de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker zijn zowel gemeenten als ve-aanbieders nog erg druk. Een aanzienlijk deel van de gemeenten en ve-aanbieders moet de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve nog regelen, maar een even substantieel deel daarvan is al druk bezig met het treffen van de juiste voorbereidingen daartoe. Verreweg de meeste gemeenten verwachten op 1 januari 2022 op alle ve-locaties te kunnen voldoen aan deze nieuwe wettelijke eis.

 

Tijdspad metingen

 De resultaten in dit persbericht hebben betrekking op de tweede meting van het implementatieonderzoek en de eerste meting van het bestedingsonderzoek van de Monitor implementatie en besteding goab (2019-2023). Op dit moment vindt de derde meting van het implementatieonderzoek plaats. De resultaten van deze meting worden in het voorjaar van 2022 gepresenteerd. In het najaar van 2022 worden de vierde meting van het implementatieonderzoek, en de tweede meting van het bestedingsonderzoek, uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken worden naar verwachting in het najaar van 2023 gepresenteerd.

 

Tussentijdse onderzoeksresultaten gepresenteerd

 De tussentijdse onderzoeksresultaten zijn op 14 december 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. De rapporten uit deze verzamelbrief zijn hieronder terug te lezen.

 

      Lees de Monitor implementatie en besteding goab (Sardes en Oberon)

      Lees de bijlage met praktijkvoorbeelden (Sardes en Oberon)

      Lees de monitor besteding goab (Cebeon)

      Bekijk de infographic voor gemeenten (Sardes en Oberon)

      Bekijk de infographic voor ve-aanbieders (Sardes en Oberon)

      Bekijk de infographic over de besteding van goab-budget (Cebeon)

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Naam: IJsbrand Jepma (projectleider Sardes)

E-mail: ij.jepma@sardes.nl

Telefoon: 06-19937786

 

 

Deel deze pagina: