Actueel

Themabijeenkomst: kwaliteit VE en de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker 2 december18 november 2021

Wanneer:        donderdag 2 december 2021 van 09.00 tot 10.30 uur

Waar:               Online in teams

Voor wie:         beleidsambtenaren van gemeenten, management en kwaliteitsmedewerkers VE-aanbieders

Door wie:        Ondersteuningstraject GOAB voor gemeenten en ve-aanbieders

Update 23 november: inschrijving niet meer mogelijk. 

 

Aanleiding

Vanaf 1 januari 2022 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie genormeerd vanuit OCW. Afgelopen periode hebben kinderopvangorganisaties samen met gemeenten hard gewerkt om goede afspraken te maken over de inzet van deze pbm’er. Eerder organiseerden we inspiratiebijeenkomsten voor gemeenten en voor aanbieders. In de komende bijeenkomst borduren wij hier op voort en gaan gemeenten en VE-aanbieders met elkaar in gesprek. 

 

Inhoud

In de bijeenkomst doe je ideeën op en krijg je praktische handvatten mee op welke wijze VE-aanbieders en gemeenten samen uitvoering kunnen geven aan kwaliteitsverbetering in de voorschoolse educatie door een beredeneerde inzet van de pbm’er. 

 

Programma                          

Inleiding  De pbm’er als ambassadeur van de educatieve kwaliteit.

Wat is educatieve kwaliteit, hoe hangt dit samen met het gemeentelijke OAB-beleid en hoe kunnen gemeenten en kinderopvangorganisaties hier gezamenlijk een bijdrage aan leveren?

Inspiratie             Een praktijkvoorbeeld uit de gemeente Enschede: Hoe hebben de gemeente en kinderopvang dit thema samen opgepakt?
Onderzoek  In een deelstudie van EVENING is onderzoek gedaan naar de positionering van de pbm’er. Wat kunnen we hieruit leren met het oog op het verbeteren van de educatieve kwaliteit?
In gesprek Welke effecten verwachten gemeenten en VE-aanbieders van de verhoging van de educatieve kwaliteit en waaraan kunnen/willen ze dat afmeten? Welke stappen zijn hier in gezamenlijkheid voor nodig?

 

Deze digitale themabijeenkomst is vrij toegankelijk. We hanteren een maximum van 60 deelnemers. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst een link voor de bijeenkomst.

Deel deze pagina: