Actueel

NP Onderwijsmiddelen per gemeente bekend22 juli 2021

Op 22 juli 2021 zijn de NP Onderwijsmiddelen per gemeente bekend gemaakt en toegelicht in een brief gericht aan alle gemeenten. De gemeenten ontvangen samen in totaal circa € 300 miljoen om de onderwijsvertragingen opgelopen door COVID-19 tegen te gaan. Informatie over hoeveel iedere gemeente ontvangt voor de gehele periode (schooljaren 2021/2022 en 2022/2023), is terug te vinden in een aparte informatietool.

 

De middelen worden middels een specifieke uitkering later dit jaar uitgekeerd. In de brief van demissionair minister Slob van OCW is meer informatie gegeven over de besteding en verantwoording van deze NP Onderwijsmiddelen. Middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan:

  • (Bovenschoolse) maatregelen om vertragingen in te halen, zoals een zomerschool, bijles, activiteiten op het terrein van sport/cultuur/techniek of professionalisering van schoolleiders en docenten.
  • Activiteiten in de voorschoolse periode, zoals extra begeleiding in de groep of extra aandacht voor de toeleiding
  • Bevorderen van samenwerking in de gemeente, door bijvoorbeeld het ondersteunen bij het realiseren van de inzet van pedagogisch medewerkers in het onderwijs
  • Ondersteunende maatregelen, zoals tijdelijke extra huur van bestaande onderwijshuisvesting voor het uitvoeren van specifieke interventies in het kader van NP Onderwijs of de kosten voor ambtelijke capaciteit of inkoop van expertise. 

Deel deze pagina: