Actueel

Starterslabs Q1 202125 november 2020

In het eerste kwartaal van 2021 organiseren we twee starterslabs voor kleinere gemeenten die voor het eerst GOAB-middelen krijgen en/of voor het eerst GOA-beleid gaan maken. Ook ambtenaren die voor het eerst met dit dossier te maken krijgen zijn van harte welkom.

Het doel is om de ambtenaren in zeer korte tijd voldoende te ondersteunen om de hoofdlijnen van het GOA-beleid neer te zetten en uit te gaan voeren. Kennis meegeven en onderlinge kennisuitwisseling staat centraal. 

Wij leggen de focus vooral op landelijke ontwikkelingen m.b.t wet- en regelgeving, financiën en het krachtenveld waarin gemeenten zich begeven. Tevens stimuleren we de vorming van een netwerk van deelnemende gemeenteambtenaren, zodat ze elkaar ook kunnen ondersteunen na afloop van dit werklab.

De bijeenkomst vindt online plaats op 28 januari 2021 en op 11 maart 2021 van 10.00-13.00 uur, deelname is gratis.

Heeft u interesse, dan kunt zich opgeven bij Marije Magito:m.magito@cedgroep.nl. Geef daarbij aan naar welke datum uw voorkeur uitgaat en bij welke gemeente u werkzaam bent. 

Zijn er nu al vragen die u graag tijdens de bijeenkomst behandeld wilt zien, geef dat dan aan in de aanmeldmail.

Na opgave ontvangt u nadere praktische informatie over de webinar.

Deel deze pagina: