Actueel

Kamerbrief ‘Stand van zaken Coronabanen’22 november 2020

Kamerbrief ‘Stand van zaken Coronabanen’

In een kamerbrief van onder anderen SZW, presenteert het kabinet de stand van zaken van de plannen voor de ’coronabanen’. Dat zijn tijdelijke banen voor mensen werkzaam in sectoren getroffen door de coronacrisis ter versterking van cruciale sectoren waaronder de kinderopvang.

‘Extra handen’
De door het kabinet geplande coronabanen moeten als ‘extra handen’ dienen om het bestaande personeel te ondersteunen, zodat zij hun belangrijke taken kunnen (blijven) uitvoeren en niet teveel met randzaken bezig hoeven zijn.

Ondersteuning kinderopvang
Uit de arbeidsmarktpeiling van 3 november van Kinderopvang Werkt! blijkt dat de werkdruk door uitval voor pedagogisch medewerkers is toegenomen. Uitval van personeel heeft in een aantal gevallen al geleid tot sluiting van groepen of locaties. De tijdelijke ondersteuning van pedagogisch medewerkers ziet het kabinet vooral voor zich in de vorm van groepshulpen en bij het vervoer van kinderen van en naar de kinderopvang. Het gaat, zo schrijven de betreffende bewindslieden, nadrukkelijk om werkzaamheden die niet vallen onder het primaire proces.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Deel deze pagina: