Actueel

Handreiking: 'De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs'12 juli 2021

Waarom zou je in het schoolplan voor NPOnderwijs aandacht besteden aan cultuureducatie? Daar zijn verschillende goede redenen voor. Allereerst hebben leerlingen in het coronajaar minder tijd kunnen besteden aan muziek, beeldende vorming, drama en dans. Ook zijn ze minder op stap gegaan voor culturele activiteiten. En... cultuureducatie is heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk maar aan samen muziek maken, je gevoelens uiten via beelden en toneel. Daar valt dus wel wat in te halen.

 

Handreiking

Om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes ontwikkelde Sardes, in opdracht van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) de handreiking ‘De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs’. Zodat cultuureducatie een stevige plek krijgt in de programma’s, die de ontwikkeling van leerlingen tijdens en na corona bevorderen. 

 

Drie hoofdlijnen

De handreiking voor scholen en culturele aanbieders kent drie hoofdlijnen:

  1. Inhoudelijke keuzes: welke interventies biedt de menukaart en welke daarvan passen het best bij cultuureducatie?
  2. Organisatorische keuzes en samenwerking: voor wie en met wie voert een school de interventies in?
  3. Succesvoorwaarden: onder welke voorwaarden moet het ingevoerd worden wil het effectief zijn?

Bij elke hoofdlijn ligt de focus op de rol van cultuureducatie. In het laatste deel staan tips en verwijzingen naar bronnen en inspiratiebronnen. 

Voor wie
De handreiking is geschreven voor onder andere CmK-penvoerders, (educatie)medewerkers van culturele instellingen, directies, cultuurcoördinatoren en andere professionals die werken in of voor het primair onderwijs. 

Download de handreiking
De handreiking is gratis te downloaden op de website van het LKCA, via deze link: De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs.

Deel deze pagina: