Peuters 2-4 jaar

Stimuleren van het jonge kind vormt de kern van het onderwijsachterstandenbeleid. Immers jong beginnen loont. Door gerichte en speelse stimulering van de ontwikkeling op jonge leeftijd in te zetten, kunnen we de kinderen een stevige basis meegeven voor hun verdere schoolloopbaan en het functioneren in onze maatschappij. We trekken daarbij samen op met ouders, want ook voor de samenwerking met ouders is het van belang om gelijk van begin af aan het contact vorm te geven. 

Vooral jonge kinderen met een risico op een leerachterstand in de Nederlandse taal hebben die goede voorbereiding nodig, voordat ze de stap maken naar de basisschool. Juist dán is extra aandacht nodig. Voor deze kinderen zijn verschillende maatregelen getroffen die allemaal moeten bijdragen aan het versterken van een rijke speelleeromgeving waarin deze kinderen opgroeien. We willen:

  • Alle kinderen bereiken (Aanbod, bereik en toeleiding)
  • Professionele begeleiders (Taalniveau 3F)
  • Samenwerken met ouders (Ouderbetrokkenheid)
  • Aansluiten op de basisschool (Doorgaande lijn)
  • Doelgericht werken aan resultaten (Resultaatafspraken)
  • Goede kwaliteit bieden (Kwaliteitszorg)
  • De juiste dingen goed doen (Toezicht)
Deel deze pagina: