Kennisclip: Nieuwkomersonderwijs voor gemeenten

Gemeenten spelen een grote rol bij zowel de inburgering en integratie van nieuwkomers als het organiseren van educatief aanbod te creëren voor alle kinderen. CED-groep, Sardes en LOWAN hebben in het kader van het GOAB-traject een kennisclip gemaakt voor gemeenten die aan de slag willen met nieuwkomersonderwijs. In 10 minuten passeert de belangrijkste informatie die een ambtenaar moet weten om voorschoolse educatie en basisonderwijs voor nieuwkomerskinderen vorm te geven.

De kennisclip (juni 2022) is onder andere gebaseerd op de inhoud van de webinar over Nieuwkomerskinderen in de voorschool en het onderwijs (PO) in maart 2022. De kennisclip neemt ambtenaren in enkele minuten mee langs de specifieke aandachtspunten die vanuit hun rol belangrijk zijn als nieuwskomerskinderen in de gemeente deelnemen aan voorschoolse educatie of het basisonderwijs.

In de kennisclip worden verschillende aspecten belicht aan de hand van de checklist 'Gemeente: Nieuwkomerskinderen in het onderwijs' van LOWAN. Zo wordt er ingegaan op de doelgroep door te kijken naar de verblijfsduur in Nederland en de leeftijd van de leerlingen. Ook het bepalen voor welke regio het plan wordt gemaakt is een belangrijk punt voor gemeenten. Andere onderwerpen zijn de financiën, het opzetten van een stuurgroep, vervoer, inhoud en personeel. Hierbij wordt waar relevant specifiek ingegaan op de rol van gemeenten en de keuzes die zij kunnen maken. 

De kennisclip is te bekijken in de kennisbank en via het GOAB YouTubekanaal

Vind je dit interessant? Houd dan de socials en website van GOAB in de gaten want er zullen in de toekomst vaker kennisclips over uiteenlopende onderwerpen verschijnen.

Delen