Kamerbrief: Visie kansengelijkheid in het funderend onderwijs

"Het is belangrijk dat we nog beter worden in het bieden van kansen aan leerlingen. Onderwijs speelt daarin een essentiële rol." schrijft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Op 10 maart 2023 informeert de minister de Eerste en Tweede Kamer over maatregelen om de kansengelijkheid in het funderend onderwijs te bevorderen.

De keuzes die in het onderwijs worden gemaakt, en de kwaliteit die daarmee samenhangt, zijn bepalend voor de toekomst van kinderen. Minister Wiersma schrijft dat in het onderwijs op korte termijn acties nodig en mogelijk zijn om de kansengelijkheid te verbeteren. Daarbij neemt hij maatregelen op vijf terreinen: 

  1. Focus op de startpositie van jonge kinderen: investeringen in de kwaliteit en het bereik van voor- en vroegschoolse educatie;
  2. Garanderen van de basiskwaliteit van het onderwijs: met een meerjarige aanpak aan de basisvaardigheden voor leerlingen en door de beschikbaarheid van goede leraren, vooral waar dat het meeste nodig is;
  3. Zorg voor gelijke toegang tot onderwijs: stimuleren dat leerlingen ongeacht het inkomen van hun ouders toegang hebben tot scholen en extra activiteiten;
  4. Verrijking van de omgeving voor kinderen en jongeren: in het programma School en Omgeving bieden gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties een rijke schooldag aan leerlingen;
  5. Vergroten van flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs: praktijkgerichte programma’s in het hele onderwijs en meer flexibiliteit in de overgang naar voortgezet onderwijs.

De maatregelen worden verder toegelicht in de brief. In de kennisbank lees je er meer over.

Delen