Gepubliceerd: de Staat van het Onderwijs 2023

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit, met trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Op 10 mei werd de Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. 

Belangrijke thema's waar de inspectie nader op in gaat in het rapport van 2023 zijn basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. Tenslotte geeft deze Staat verschillende aanwijzingen voor het hoe: ingrediënten om te werken aan de basisvaardigheden, gelijke kansen en goede ondersteuning van leraren.

In de Staat van het Onderwijs is aandacht voor de ontwikkelingen binnen alle typen onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Ook is er in het bijzonder aandacht voor het huidige onderwijsstelsel. 

Via onderstaande knop lees je er meer over, download je het rapport en lees je de bijbehorende kamerbrief.

Lees meer

Delen